Disclaimer

The Rousers - Make live music great again!

The Rousers (Kamer van Koophandel: 61327336) verleent u hierbij toegang tot www.therouserslive.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. The Rousers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of overeenkomst van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
The Rousers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Rousers. In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Rousers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Rousers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Rousers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via ICTRecht gegenereerd.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Disclaimer nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

The Rousers
Willem de Zwijgerlaan 12
7437 XM Bathmen
info@therouserslive.nl

Share: